Stacks Image 3269
“Don’t find fault, find a remedy” (Henry Ford)
Stacks Image 3291
Green April is sinds 2015 een gecertificeerde B Corporation. B Corps zijn een nieuw soort bedrijf die de kracht van ondernemen gebruiken om maatschappelijke en milieu problemen op te lossen.

Er zijn momenteel ruim 1,200 Certified B Corps over de gehele wereld. Green April is na een uitgebreid certificatie proces door de non-profit B Lab gecertificeerd als B Corp. We zijn er trots op om tot deze wereldwijde gemeenschap van vooruitlopende bedrijven te behoren.
(Corporate) Finance
Stacks Image 2011
We beschikken over uitgebreide corporate finance kennis en ervaring.

We zijn uitermate bedreven in financiële modellering en structurering, waarbij we zelfs de meest complexe projecten in cijfers weten te 'vangen'. Gelukkig kunnen we ook in normale mensentaal communiceren over de uitkomsten.

Als het gaat om renewable energy projecten, kennen we de ins- en outs van verschillende (internationale) subsidie regelingen en belastingvoordelen en deze nemen we mee in onze berekeningen.

We hebben ervaring in financiering. We weten hoe financiers (investeerders en banken) denken en waar we moeten wezen.

We hebben uitgebreide transactie ervaring, zowel bij het ophalen van (groei) kapitaal als fusies en overnames. Ook kunnen we assisteren bij projectfinanciering.

Tot slot hebben we zeer uitgebreide ervaring op het gebied van waarderingen (valuations) van zowel bedrijven als projecten, voor transactie doeleinden, fiscale doeleinden en accountancy doeleinden (IFRS impairments)
Strategie
Stacks Image 191
We hebben brede strategie ervaring, uiteraard op het gebied van verduurzaming, nieuwe markten en innovatie, maar ook breder bijvoorbeeld bij herstructureringen bij bedrijven en/of projecten die een periode van verhoogde financiële uitdaging door maken.

We brengen trends eb nieuwe markten in kaart en maken scenario analyses. Met onze finance kennis kunnen we een en ander ook goed kwantificeren.

We zijn bekend met vele duurzame methodologien zoals 'cradle-to-cradle', 'circular economy', 'shared-value', 'the natural step' etc. Waarbij we niet zozeer een bepaald 'geloof' aanhangen maar de beste elementen uit de verschillende theorieën pakken.

We geloven echter niet dat de wijsheid alleen bij ons vandaan moet komen. In tegendeel, vaak blijkt juist dat er een schat aan kennis en ervaring verscholen ligt in uw eigen organisatie. Wij helpen u graag met deze te bevrijden.
Communicatie en interactie
Stacks Image 41
We hebben ruime ervaring op het gebied van media, communicatie en interactie.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kan alleen in dialoog met de maatschappij. Het is dan ook belangrijk om te communiceren met de maatschappij.

In de huidige wereld is transparantie een vereiste. Nieuwe communicatie-technologieen maken dat alles vroeg of laat op straat komt. De tijd van het hebben en verbergen van geheimen is definitief voorbij.

Maar transparantie is nog niet zo eenvoudig, zeker als naar het volledige veld van 'People, Planet, Profit' wordt gekeken. Niet alleen is het niet eenvoudig om alle relevante informatie te communiceren, hierbinnen worden we ook nog geconfronteerd met allerlei dilemma's.

Wij kunnen u helpen hier op een juiste manier mee om te gaan.
Opleiding en Trainingen
Stacks Image 14
We brengen onze kennis graag over. We verzorgen 'in-house' trainingen op het gebied van duurzame energie.

Deze trainingen zijn met name gericht op beleidsmakers, financiers en andere betrokkenen. Partijen die interessante kansen zien op het gebied van duurzame energie en/of geconfronteerd worden met de snelle opkomst van (decentrale) duurzame energie.

In de trainingen behandelen we de technieken op hoofdlijnen, gaan in op belangrijke duurzaamheidsaspecten, geven een overzicht van de typische totstandkoming van dergelijke projecten en betrokken partijen. Ook besteden we aandacht aan de financiële onderbouwing en financiële structureringsmogelijkheden van dit soort projecten.

De trainingen worden op maat aangeboden en kunnen een overzicht geven van de gehele sector of juist inzoomen op een bepaalde technologie. De trainingen nemen in de regel 1 tot 3 dagen in beslag.
Andere thema's / sectoren dan Sustainabillity, Cleantech & Renewable Energy
Wij hebben een duidelijke focus op de duurzaamheid gerelateerde thema's. Een belangrijk deel van onze ervaring ligt ook op deze terreinen, maar daarnaast hebben we over de jaren ervaring opgedaan in een groot aantal sectoren. Af en toe werken we dan ook op andere thema's dan duurzaamheid. Met name onze grote ervaring op het gebied van communicatie en onze diepgaande financiële modelleringskennis worden dan veel gevraagd.