Stacks Image 3107
“A business that makes nothing but money is a poor business“ (Henry Ford)
Stacks Image 3129
Green April is sinds 2015 een gecertificeerde B Corporation. B Corps zijn een nieuw soort bedrijf die de kracht van ondernemen gebruiken om maatschappelijke en milieu problemen op te lossen.

Er zijn momenteel ruim 1,200 Certified B Corps over de gehele wereld. Green April is na een uitgebreid certificatie proces door de non-profit B Lab gecertificeerd als B Corp. We zijn er trots op om tot deze wereldwijde gemeenschap van vooruitlopende bedrijven te behoren.
De wereld veranderen vergt investeringen. De kost gaat voor de baat uit. Duurzame energie betekent maar al te vaak: capex in plaats van open. Wind, zon, geothermie en getijde energie zijn allemaal gratis voorhanden. Het zijn de investeringen in de technologie om er bruikbare energie van te maken die geld kosten. En dat geld moet ergens vandaag komen, wij helpen om het van ergens bij u te krijgen.

Voor vele duurzame business ideeën geldt iets soortgelijks: toepassen van precission farming, verduurzamen van ketens, cleantech productontwikkeling er zijn zoveel voorbeelden te noemen van prachtige duurzame nieuwe businessmodellen die echter wel forse investeringen vragen om van start te gaan. Wij helpen ook hier bij het vinden van geld.

Met (varianten op) ESCO kan een belangrijk deel van de energie transitie gefinancierd worden en gelijktijdig een interessante investeringscategorie vormen voor beleggers. Wij helpen dergelijke structuren opzetten.
Project financiering
Stacks Image 199
Wij hebben ruime ervaring met het structureren en aantrekken van (non-recourse) project financiering voor duurzame energie projecten in Nederland en daarbuiten.

We werken met heldere modellen, waarin de businesscase helder wordt weergegeven. Een duidelijke inzage in de verwachtte energie opbrengsten en subsidie inkomsten en een duidelijk overzicht van de operationele kosten en mogelijke fiscale voordelen.

Met deze informatie zoeken we naar de meest optimale financieringsstructuur waarbij aan de zogenaamde ‘governance’ ratio’s wordt voldaan (meestal DSCR en solvabiliteit).

Onze modellen zijn transparant opgesteld en bevatten naast alle financiele overzichten, heldere cash-watervallen en ondersteunende grafieken. Met behulp van een dashboard kunnen de effecten van de belangrijkste parameters snel inzichtelijk gemaakt worden.

Wij kijken nadrukkelijk naar verschillende financieringsvormen, waarbij we naast senior ook junior / mezzanine / semi-equity meenemen, zodat de eigen vermogen inbrengt zo beperkt mogelijk kan worden gehouden zonder het financieel risico te veel te laten oplopen.

We hebben goede relaties met tal van banken en (semi-equity) investeerders en weten wat hun wensen en eisen ten aanzien van de financiering zijn.

Ook hebben we goede ingangen bij tal van semi-overheid gesteunde fondsen.

Wij helpen u om de financiering te arrangeren om uw duurzame energie project van de grond te krijgen.

ESCO
Stacks Image 183
Energy Savings Company (ESCO) en de varianten hierop zijn een manier om investeringen in energie-besparingsmaatregelen (of opwek) van de grond te krijgen. In de originele variant financieren investeerders een energiebesparings-maatregel in ruil voor een (fors) aandeel in de gerealiseerde energiebesparing.

Op dit basis concept zijn vele varianten mogelijk. Ook verspreidde kleinschalige opwek kan in een dergelijke vorm worden gegoten. Het kan een goede manier zijn om projecten daadwerkelijk van de grond te krijgen.

Er zitten natuurlijk de nodige haken en ogen aan dergelijke constructies. Hoe wordt de gerealiseerde besparing bepaalt? Wie is juridisch eigenaar van de gemaakte aanpassingen? Wat is de looptijd van de contracten? Hoe wordt omgegaan met veranderende energie belasting en / of energie tarieven etc. etc.

Wij hebben ruime ervaring met het opzetten van dergelijke structuren en maken graag tijd voor een oriënterend gesprek.
Corporate Finance / Financial Advisory
Stacks Image 191
Onze dienstverlening op het gebied van Corporate Finance strekt van de begeleiding bij het verkrijgen van debt of equity investeringen tot het begeleiden van M&A transacties.

Wij hebben ruime ervaring in tal van transacties en kunnen u in het gehele koop, verkoop of participatie proces bij staan.

Voor nieuwe business-concepten en ideeen maken wij heldere en transparantie financiele businesscases. In detail onderbouwd en met solide projecties voorzien van P&L, geprojecteerde balanssen en kasstroom overzichten.

Financiers verkrijgen op deze manier een goed inzicht in de financiele consequenties van het verstekken van een lening of maken van een investering.

Met behulp van scenario analyse en dashboards maken we helder inzichtelijk waar de kansen en bedreigingen liggen. Goede grafische ondersteuning versterkt dit beeld verder.

Uiteraard hebben we uitgebreide contacten in de financiele wereld en begeleiden wij u bij het gehele process om tot (her)financiering te komen.
Waarom wij anders zijn
Hoge kwaliteit, met beide voeten op de grond, een eerlijke vergoeding, diepgaande kennis, de expert aan tafel die je nodig hebt, praktisch en eigen. Neem contact op en ervaar het zelf.